Foredragsholdere 2020
 
Tilbage        
  Dorthe Birkemose   Marianne Thyrring   Lene Ravn Holst    Pernille Matthiesen
Dorthe Birkemose   Marianne Thyring   Lene Ravn Holst    pernille matthiesen

Dorthe Birkemose er selvstændig psykolog (cand.psych.) og fore-dragsholder.Marianne Thyrring - er uddannet cand.scient.pol og direktør for DMI. Marianne har tidligere været ansat i skatteministeriet, EU-repræsen-tationen og EU- kommissionen og Miljøministeriet.


Lene Ravn Holst er uddannet cand.scient.pol. og har i en lang årrække arbejdet med organisatorisk forandring og organisationsudvikling på børne- og unge-imrådet. Lene har en baggrund som chef på børne- og ungeområdet i bl.a. Aarhus Kommune.

Pernille Matthiesen er fra inklusionsteamet for undervisning og kavlitet (UVM) og er uddannet i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier.
Pernille har været leder af Børns Vilkårs Skoletjeneste og børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.
Pernille har bl.a. været beskæftiget med udvikling og gennemførelse af inklusions-indsatser på skoler.
               Bente Sloth
Læs mere om Dorthe Birkemose:  KLIK HER

Artikle:
Faglig ledelse er vigtigere end nogen sinde.  
KLIK HER
Marianne har været en del af ledelses-kommissionen. Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen for at under-støtte bedre ledelse i hele den offent-lige sektor. Kommissionen afsluttede sit arbejde juni 2008.

Se mere om ledelseskommissionen:
KLIK HER

Publikationer: KLIK HER
Lene er en del af Clavis Erhvervspsykologi
der arbejder med bl.a. sparring og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere inden for særligt børn- og ungeområdet i en lang række kommuner.


Se flere informationer KLIK HER


Bente Sloth
   


   Bente Sloth er en af læringskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (UVM). Bente arbejder med udviklingsprojekter, pædagogisk ledelse, strategisk kompetence-udvikling, inklusion, sproglig udvikling i fagene, kapacitetsopbygning og professionelle læringsfællesskaber, kommunal forvaltning, læringsteorier.
Bente har tidligere arbejdet som pædagogisk konsulent i såvel Undervisningsministeriets KVIS som i Varde Kommune.
             
                                                                                                                                                                                                     TOP